svaz

Svaz je matematický pojem z algebry, konkrétněji z oboru teorie uspořádání, který vymezuje mezi uspořádanými množinami ty, které jsou uspořádány "rozumně".vznik

Krajský svaz golfu vznikl jako potřebná regionální autorita, umožňující vypisování mistrovských soutěží ve správním území Jihočeského kraje. Důvodem vytvoření krajského svazu byla absence regionálního uspořádání národního sportovního svazu. Kupodivu tato absence přetrvává a Krajský svaz v Jihočeském kraji stále jediný v rámci ČR.

členství

Krajský svaz byl založen na platformě regionálního sportovního sdružení ČSTV, proto členem krajského svazu mohou být pouze ty golfové kluby, které jsou začleněny do ČSTV prostřednictvím okresních sdružení ČSTV. Tím je zdůrazněn sportovní charakter a vytvářen předpoklad vnímání golfu jako sportu.

členové

Golfové kluby působící v regionu Jihočeského kraje. V levém sloupci je uvedeno registrační číslo u národního sportovního svazu, ve druhém reg. číslo u okresního sdružení ČUS (dříve ČSTV).

pojištění

informace o formě hlášení škodné události a v příohách znění smlouvy a potřebné formuláře